ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดมหากฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างพระธาตุเจดีย์ศรีเมืองไผ่ และบูรณปฏิสังขรณ์กำแพง

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดมหากฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างพระธาตุเจดีย์ศรีเมืองไผ่ และบูรณปฏิสังขรณ์กำแพง


เนื่องด้วยคณะกรรมการวัดจันทรประสิทธิ์  ได้กำหนดจัดงานทอดมหากฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันศุกร์-เสาร์ที่ ๘-๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนสร้างพระธาตุเจดีย์ศรีเมืองไผ่  และบูรณปฏิสังขรณ์ กำแพงรั้ววัดด้านทิศตะวันออก-ทิศใต้ที่พังเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัยน้ำท่วม “พายุโพดุล”
ที่ผ่านมาให้เสร็จสมบรูณ์คงเดิม จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบทุนเป็นเจ้าภาพทอดมหากฐินสามัคคีชาวอำเภอบ้านไผ่ตามกำลังศรัทธา
 
สามารถแจ้งความประสงค์และถวายปัจจัยได้ที่     
ร่วมบุญสมทบทุนสร้างพระธาตุเจดีย์ศรีเมืองไผ่และบูรณปฏิสังขรณ์กำแพงรั้ววัดด้านทิศตะวันออก-ทิศใต้ 
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบ้านไผ่ ชื่อบัญชี นายปิติ ติยาเดชาชัย (เพื่อรับเงินทำบุญทอดมหาฐินสามัครคี ณ วัดจันทรประสิทธิ์ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น) 
เลขที่บัญชี ๗๔๙-๒๕๕๓๐๔-๓
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอใบอนุโมทนาบัตร ได้ที่
นางสาวจันทร์จิรา  อินทรวิเศษ   โทร.  ๐๘๘-๕๖๔-๑๖๓๐ , นางสาวกนกวรรณ พนมสินธุ์   โทร.  ๐๘๖-๓๗๑-๔๙๑๘